Očekávané makroekonomické a finanční události týdne 31.10. - 4.11. USA: Regionální recese polevila, stagnace průmyslu, robustní růst aktivity služeb a trhu práce slábne jen mírně, Fed opět zvýší úr. sazbu o 75 bps, produktivita práce slabá

Makroekonomický zpravodaj
  |  
01.11.2022
  |  
Josef Kvarda
Firemní barometr Chicaga (10 2022, 31.10.), index ISM zpracovatelského průmyslu (10 2022, 1.11.), rozhodnutí Federálního rezervního systému monetární politiky (2.11.), produktivita práce, mzdy a jednotkové pracovní náklady (3Q 2022, 3.11.), index ISM služeb (10 2022, 3.11.) a zpráva trhu práce (10 2022, 4.11.) jsou hlavní makroekonomické a finanční události týdne 31.10. Spojených států amerických. Značná recese ekonomické aktivity průmyslového regionu USA se má v porovnání se zářím snížit na nízké tempo poklesu. Naopak nízký růst aktivity zpracovatelského průmyslu ze září by se měl zastavit. Fed by měl zvýšit cíl své hlavní úrokové sazby opět o 0,75 procentního bodu na 3,75 - 4,00 %. Poklesy produktivity práce z prvního pololetí by se měly zmírnit hlavně kvůli posílení hrubého domácího produktu. Trend drobného poklesu růstu aktivity služeb má sice pokračovat, růst by ale stále měl být solidní. Podobně i trh práce pokračuje ve slábnutí svého růstu, ten je však stále robustní.

Firemní barometr Chicaga (10 2022, 31.10.): Značná recese ekonomické aktivity průmyslového regionu USA se má v porovnání se zářím snížit na nízké tempo poklesu. I výhledy firem pro úvod druhého kvartálu stále signalizují spíše mělkou recesi ekonomiky. 

Index ISM zpracovatelského průmyslu (10 2022, 1.11.): Nízký růst aktivity zpracovatelského průmyslu ze září by se měl zastavit. Pozitivem však je, že s tímto jevem úměrně souvisí i výrazné ochlazování tlaků na kapacity firem i inflace. 

Rozhodnutí Federálního rezervního systému monetární politiky (2.11.): Fed by měl zvýšit cíl své hlavní úrokové sazby opět o 0,75 procentního bodu na 3,75 - 4,00 % kvůli stále silné inflaci. V posledních týdnech finanční trhy začaly započítávat více možnost, že už od prosincového zasedání monetární politiky by Fed mohl zmírnit tempo zvyšování cíle hlavní úrokové sazby. To je však zatím pouze spekulace opírající se o oslabení ekonomiky a části inflačních tlaků. Jenže domácí ekonomika včetně aktivity služeb a trhu práce stále generují podstatné inflační tlaky a inflace byť patrně kulminuje zatím rozhodně neklesá přesvědčivě, což Fed chce vidět. Fed cítí, že vysokou inflaci příliš nezachytil v jejím počátku a tím víc se snaží znovu získat pošramocenou kredibilitu. Proto je možné, že před případným polevením monetární utahovací agrese centrální banka vyžaduje více důkazů slabosti ekonomiky a inflačních tlaků i času, že inflace výrazně oslabí. 

Produktivita práce, mzdy a jednotkové pracovní náklady (3Q 2022, 3.11.): Poklesy produktivity práce z prvního pololetí by se měly zmírnit hlavně kvůli posílení hrubého domácího produktu. Růst nominálních mezd i jednotkových pracovních nákladů by měl zůstat robustní stejně jako pokles reálných mezd. 

Index ISM služeb (10 2022, 3.11.): Trend drobného poklesu růstu aktivity služeb má sice pokračovat, růst by ale stále měl být solidní. Podobně decentně slábnou i tlaky kapacit a inflace služeb, o dost méně, než ve zpracovatelském průmyslu, některé zůstávají stále značně robustní (růst nových zakázek či cen vstupů). 

Zpráva trhu práce (10 2022, 4.11.): Trh práce pokračuje ve slábnutí svého růstu, ten je však stále robustní. Logicky v tandemu s domácí stále silnou ekonomikou, která dominantně tvoří trh práce USA, trh práce byť lehce ochlazuje, stále roste velmi silně. Robustní zůstává růst zaměstnanosti i mezd, rezervy volné pracovní síly jsou stále rekordně slabé vzhledem k míře nezaměstnanosti kopírující multidekádní minima. 

Očekávaný dopad událostí na trhy: Slabost regionální ekonomické aktivity i zpracovatelského průmyslu jsou příznivé pro dluhopisy a zlato a nepříznivé pro dolar. Naopak přes dílčí ochlazování stále robustní růst aktivity služeb a trhu práce je příznivý pro dolar a nepříznivý pro zlato a dluhopisy. Agresivní zvyšování úrokových sazeb Fedu je příznivé pro dolar a je nepříznivé pro akcie, dluhopisy i zlato. Poklesy produktivity práce a silný růst jednotkových pracovních nákladů jsou nepříznivé pro akcie, dluhopisy, zlato i dolar. Robustní růst mezd je nepříznivý pro dluhopisy a zlato a je příznivý pro dolar. 

Přehled všech aktualit

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia