Makroekonomické a finanční události ČR: Zápis zasedání monetární politiky 29.9. ČNB nepřekvapil

Makroekonomický zpravodaj
  |  
10.10.2022
  |  
Josef Kvarda
Zápis zasedání monetární politiky 29.9. 2022 České národní banky nepřekvapil. Mezi členy bankovní rady převažovala shoda, že inflace se patrně už nachází blízko vrcholu. Dokument potvrdil rozdělenost bankovní rady, kdy většina preferuje momentální stagnaci úrokových sazeb. Tento výhled platí i do budoucna byť někteří tito bankéři spatřují nebezpečí rychlejšího růstu mezd a nevylučují jejich další zvyšování. ČNB se shoduje, že úrokové sazby zůstanou vysoké.

Zápis zasedání monetární politiky 29.9. 2022 České národní banky (Česká národní banka hlavní 2týdenní repo sazbu podle našeho i tržního očekávání nezměnila, beze změn ponechala i další hlavní úrokové sazby. ČNB tak stejně jako na předchozím zasedání monetární politiky 4.8. potvrdila zastavení rok trvajícího cyklu agresivního zvyšování úrokových sazeb. Pokud však nedojde k očekávanému výraznému poklesu inflace a inflačních nejistot a rizik, ČNB může zvyšování úrokových sazeb obnovit. 2týdenní repo, lombardní a diskontní sazby tak ČNB ponechala na 7,00 %, 8,00 % resp. 6,00 %. Hlasování o hlavní úrokové sazbě potvrdilo rozdělení názorů bankovní rady poměrem 5/2, s tím rozdílem, že v srpnu hlasující pro její zvýšení preferovali skok o 1 procentní bod, tentokrát o 0,75 procentního bodu. Riziko obnovení zvyšování úrokových sazeb ale trvá kvůli nečekaně rychlému růstu mezd (vůči prognóze), který banka připustila. Právě vývoj tohoto hlavního inflačního faktoru část bankovní rady zmiňuje jako klíčový důvod obnovení zvyšování úrokových sazeb.)

Rozbor, důležité komentáře: Zápis zasedání monetární politiky 29.9. 2022 České národní banky nepřekvapil. 

Mezi členy bankovní rady převažovala shoda, že inflace se patrně už nachází blízko vrcholu. 

Dokument potvrdil rozdělenost bankovní rady, kdy většina preferuje momentální stagnaci úrokových sazeb. Tento výhled platí i do budoucna byť někteří tito bankéři spatřují nebezpečí rychlejšího růstu mezd a nevylučují jejich další zvyšování. ČNB se shoduje, že úrokové sazby zůstanou vysoké. 

Hodnocení, dopad na výhled monetární politiky: Zápis zasedání monetární politiky 29.9. 2022 České národní banky nepřekvapil. Dokument potvrdil rozdělenost bankovní rady, kdy většina preferuje momentální stagnaci úrokových sazeb. Tento výhled platí i do budoucna byť někteří tito bankéři spatřují nebezpečí rychlejšího růstu mezd a nevylučují jejich další zvyšování. ČNB se shoduje, že úrokové sazby zůstanou vysoké. 

Centrální banka uplynulý rok silně zvyšovala úrokové sazby vzhledem k silnému souběhu domácích a zahraničních cenových tlaků promítající se do domácí inflace, která byla opakovaně výrazně silnější, než čeká centrální banka. ČNB spojuje dražší peníze vedle vysoké inflace i s přehřátým trhem nemovitostí. ČNB v cyklu silného zvyšování úrokových sazeb sledovala cíl dostat silnou inflaci pod kontrolu. Od 1.7. se ale bankovní rada ČNB podstatně obměnila. Uplynulý rok až dosud hlasování řídili jestřábi poměrem 5/2. Nyní však tři z nich byli nahrazeni novými bankéři, kteří mají preference blízké k dosavadním holubicím, tedy ve prospěch stability úrokových sazeb případně jejich mírného zvýšení. Zatímco stávající holubice Oldřich Dědek s novým guvernérem Alešem Michlem dlouhodobě opírali svoji preferenci úrokové sazby nezvyšovat o názor, že ČNB nemůže se současnými inflačními především nákladovými tlaky efektivně bojovat, noví členové bankovní rady Jan Frait, Eva Zamrazilová a Karina Kubelková naznačili, že by celoroční silné zvyšování úrokových sazeb mohlo být dostatečné s poklesem inflačních tlaků a se signály blížící se kulminace inflace. Přesto, inflace zůstává stále velmi silná a pokud nedojde k jejímu markantnímu snížení, zvýšení úrokových sazeb se obnoví. 

Přehled všech aktualit

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia