Očekávané makroekonomické a finanční události týdne 1. - 5.11. USA: Indexy ISM průmyslu a služeb mají klesnout a zůstat velmi silné, Fed nezmění úr. sazby, blízko útlumu QE, produktivita, mzdy robustní, prac. náklady mírné, růst zaměstnanosti má zrychlit

Makroekonomický zpravodaj
  |  
29.10.2021
  |  
Josef Kvarda
Index ISM zpracovatelského průmyslu (10 2021, 2.11.), index ISM služeb (10 2021, 4.11.), rozhodnutí Federálního rezervního systému monetární politiky včetně úrokových sazeb (4.11.), produktivita práce, mzdy a jednotkové praocvní náklady (3Q 2021, 5.11.) a měsíční zpráva trhu práce (10 2021, 5.11.) jsou hlavní makroekonomické a finanční události týdne 1. - 5.11. Spojených států amerických. Růsty aktivity zpracovatelského průmyslu a služeb podle trhu vůči září drobně klesly, mají ale zůstat velmi silné. Centrální banka úrokové sazby změnit nemá, chystá se ale omezit výkupy cenných papírů. Produktivita práce svižně roste, proto i růst jednotkových pracovních nákladů zůstává pod kontrolou a růst mezd tolik nehrozí. Zaměstnanost letos v létě s otevíráním ekonomiky rapidně rostla, v srpnu a září ale růst nečekaně silně přibrzdil.

Index ISM zpracovatelského průmyslu (10 2021, 2.11.): Růst aktivity zpracovatelského průmyslu má v porovnání se zářím poněkud klesnout, má ale zůstat velmi silný. Situace v odvětví se příliš nemění, trvají silné překážky produkce, značné zpožďování dodávek a tím silnější růst cen. 

Index ISM služeb (10 2021, 4.11.): Růst aktivity služeb má v porovnání se zářím poněkud klesnout, má ale zůstat velmi silný. Situace v odvětví se příliš nemění, trvají silné překážky produkce, značné zpožďování dodávek a tím silnější růst cen. Přes obnovený silný vzestup případů koronaviru ve třetím čtvrtletí, který zakolísal ekonomikou a trhem práce aktivita dominantního odvětví ekonomiky více poznamenána nebyla. 

Rozhodnutí Federálního rezervního systému monetární politiky včetně úrokových sazeb (4.11.): Centrální banka úrokové sazby změnit nemá, chystá se ale omezit výkupy cenných papírů. Důvodem je splnění podmínky významného pokroku k cílům Fedu, plné zaměstnanosti a stabilní inflaci 2 % v případě inflace, zatímco splnění podmínky trhu práce se značně přiblížilo. Fed naznačuje, že by se kvantitativní uvolňování mohlo uzavřít do poloviny příštího roku. V otázce zvyšování úrokových sazeb ale ve Fedu nepanuje jasný názor, když část bankéřů vidí splnění podmínek pro tento jev již před koncem roku 2022, zatímco jiní bankéři vidí optimum monetární politiky udržovat úrokové sazby u nuly i v příštích letech. 

Produktivita práce, mzdy a jednotkové pracovní náklady (3Q 2021, 5.11.): Produktivita práce svižně roste, proto i růst jednotkových pracovních nákladů zůstává pod kontrolou a růst mezd tolik nehrozí. Zesílení růstu produktivity práce patrné z doby koronavirové pandemie (kdy trh práce oslabil o dost víc, než ekonomická aktivita, která navíc začala i rychleji oživovat) je sice sledováno růstem mezd (když firmy sahají k tomuto kroku kvůli nedostatku pracovní síly), ovšem ne v takové míře. Proto růst jednotkových pracovních nákladů zatím plošně pro firmy není větší překážkou ani velkým inflačním faktorem. 

Měsíční zpráva trhu práce (10 2021, 5.11.): Zaměstnanost letos v létě s otevíráním ekonomiky rapidně rostla, v srpnu a září ale růst nečekaně silně přibrzdil. Dílem za to může nový vzestup koronavirové pandemie. Přesto posilování trhu práce by opět mělo zrychlit, což čeká i Fed. Růst mezd zrychluje. 

Očekávaný dopad událostí na trhy: Robustní růst aktivity zpracovatelského průmyslu, služeb a zaměstnanosti je příznivý pro akcie a dolar a nepříznivý pro dluhopisy a zlato. Čilý růst produktivity práce kryjící růst mezd je příznivý pro akcie, dluhopisy, zlato i dolar. Pokračující ultraexpanze monetární politiky Fedu je příznivá pro akcie, dluhopisy a zlato a je nepříznivá pro dolar. Fed ale je blízko redukce této ultraexpanze, což bude zmíněný efekt na trhy tlumit. 

Overview of all news

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia