Makroekonomické a finanční události eurozóna: Prezidentka ECB Lagardeová v projevu nezmínila ekonomický vývoj ani monetární politiku

Makroekonomický zpravodaj
  |  
09.11.2021
  |  
Josef Kvarda
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová v projevu nezmínila ekonomický vývoj ani monetární politiku. Vyzdvihla integrovanou bankovní supervizi eurozóny tím, že zajistila zesílenou odolnost bankovního sektoru, což umožnilo flexibilně podpořit ekonomiku v době koronavirové krize. Naznačila též výzvy po koronavirové pandemii: nejistota dlouhodobých dopadů pandemie na kvalitu aktiv resp. úvěrů a funamdentální změnu operačního prostředí bank, digitalizaci a změnu klimatu.

Eurozóna: Vystoupení prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové na Fóru ECB bankovní supervize 

Rozbor, důležité komentáře: Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová v projevu nezmínila ekonomický vývoj ani monetární politiku. Vyzdvihla integrovanou bankovní supervizi eurozóny tím, že zajistila zesílenou odolnost bankovního sektoru, což umožnilo flexibilně podpořit ekonomiku v době koronavirové krize. Naznačila též výzvy po koronavirové pandemii: nejistota dlouhodobých dopadů pandemie na kvalitu aktiv resp. úvěrů a funamdentální změnu operačního prostředí bank, digitalizaci a změnu klimatu. 

V souvislosti s dopady pandemie na kvalitu úvěrů Lagardeová uvedla, že tyto budou patrné až postupně po několika letech, kdy veřejná podpora a regulační opatření (které nyní mohou zkreslovat pdkladovou důvěryhodnost dlužníků) budou odfázovány. Pak se ukáže se pravdivé finanční zdraví firem. Kvalita aktiv tím může být ovlivněna. Některé předstihové indikátory podle prezidentky nyní vykazují zhoršení. Celkový dopad ale bude patrný později a bude ovlivněn silou oživení ekonomiky. 

V případě výzev nové doby Lagardeová zmínila možné zlepšení modelů aktivity bank v souvislosti s digitalizací a to kvůli možným úsporám nákladů. V případě dopadu změn klimatu Lagardeová varovala, že stres testy plošné ekonomiky ECB ukázaly, že pravděpodobnost nesplácení portofolií korporátních úvěrů nejzranitelnějších bank by mohla vzrůst až o 30 % ve scénáři, v kterém by změna klimatu řešena nebyla. 

Hodnocení, dopad na výhled monetární politiky: Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová v projevu nezmínila ekonomický vývoj ani monetární politiku. Vyzdvihla integrovanou bankovní supervizi eurozóny tím, že zajistila zesílenou odolnost bankovního sektoru, což umožnilo flexibilně podpořit ekonomiku v době koronavirové krize. Naznačila též výzvy po koronavirové pandemii: nejistota dlouhodobých dopadů pandemie na kvalitu aktiv resp. úvěrů a funamdentální změnu operačního prostředí bank, digitalizaci a změnu klimatu. 

ECB pokračuje svoji ultraexpanzivní monetární politiku. Vzhledem k ústupu koronavirové pandemie ale vyvstávají otázky omezení této ultraexpanze. ECB bude vážně zvažovat trvalejší útlum části monetární ultraexpanze, kvantitativního uvolňování, zavedené jako nástroj pomoci ekonomice v době koronavirové pandemie. K jeho využívání se ECB zavázala min. do března 2022 a do konce fáze koronavirové krize. Lagardeová ale nedávno spíše naznačila trvání monetární ultraexpanze. 

 

Overview of all news

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia