Makroekonomické a finanční události eurozóna: Prezidentka ECB Lagardeová říká, že inflační tlaky časem odezní, ECB velmi pravděpodobně příští rok úrokové sazby zvyšovat nebude

Makroekonomický zpravodaj
  |  
22.11.2021
  |  
Josef Kvarda
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová řekla, že inflační tlaky časem odezní. ECB podle Lagardeové velmi pravděpodobně příští rok úrokové sazby zvyšovat nebude.

Eurozóna: Vystoupení prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové na 31. Frankfurtském evropském bankovním kongresu 2021 “Od oživení k síle”

Rozbor, důležité komentáře:

InflaceInflační tlaky časem odezní. ECB nevidí podmínky zesilující inflaci v podobě výstupu překračujícího jeho potenciál, s tím, že mzdy a poté ceny následují. I když eurozóna prožívá silnou poptávku dohánějící předchozí výpadky, ECB ji nepovažuje za nadměrnou. Navíc v příštích měsících růst cen energií s největší pravděpodobností dolehne na spotřebitelské výdaje. ECB rovněž nevěří, že agregátní nabídka významně klesla. I když se rezervy trhu práce snižují, tlaky mezd se ještě neobjevily taky kvůli tomu, že v minulosti převažovalo nízkoinfační prostředí. Na sektorové úrovni nerovnosti tlačící inflaci výše by měly být postupně vyřešeny. Nabídka pracovní síly by měla taky vzrůst jakmile budou odfázovány programy udržení pracovních míst a někteří demotivovaní zaměstnanci znovu začnou hledat práci. ECB dosud nevidí plošné známky strukturální nezaměstnanosti na trhu práce, přestože dosud nerovnováha v některých sektorech existuje. 

Monetární politika: ECB nechce reagovat na současnou zvýšenou inflaci kvůli několika důvodům: 1) střednědobý horizont monetární politiky, časové zpoždění účinnosti monetární politiky na ekonomiku vzhledem k tomu, že inflační tlaky mají oslabit, 2) přísnější monetární politika v případě nabídkového šoku zvyšujícího inflaci a snižujícího výstup by pouze zvýraznila kontrakční účinky na ekonomiku. Současně by nevyřešila kořeny inflace, protože ceny energií jsou stanovovány globálně a limity nabídky nemohou být léčeny monetární politikou ECB. 3) Ještě nedávno byla inflace nízká a úrokové sazby jsou u nuly. Monetární politika musí být trpělivá a setrvalá proto, že než se dynamika silnější inflace stane samoudržitelná, zabere to čas. Reagovat příliš brzo na znaky rostoucí inflace by mohlo tento proces vykolejit. Podmínky zvyšovat úrokové sazby tak velmi pravděpodobně příští rok splněny nebudou. 

Hodnocení, dopad na výhled monetární politiky: Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová řekla, že inflační tlaky časem odezní. ECB podle Lagardeové velmi pravděpodobně příští rok úrokové sazby zvyšovat nebude.

Overview of all news

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia