Makroekonomické a finanční události eurozóna: Prezidentka ECB Lagardeová potvrdila útlum monetární ultraexpanze

Makroekonomický zpravodaj
  |  
12.05.2022
  |  
Josef Kvarda
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová potvrdila útlum monetární ultraexpanze. Prezidentka vysvětlila, že vypadá pravděpodobněji, že dezinflační dynamika minulé dekády se již nevrátí. V důsledku toho je podle Lagardeové vhodné vrátit monetární politiku do normálnějšího nastavení.

Eurozóna: Vystoupení prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové na mezinárodní konferenci k 30 výročí Banky Slovinska na téma Výzvy na cestě Evropy

Rozbor, důležité komentáře: Indikátory podkladové inflace včetně těch zachycujících setrvalost jsou přibližně všechny nad (cílem ECB) 2,0 %. Inflační očekávání jsou taky na nebo nad 2,0 % podke řady indikátorů. A projekce inflace ECB  stále více ukazují k inflaci na cíli ve střednědobém horizontu. 

V paralele válka pravděpodobně bude akcelerovat dvě pokračující strukturální změny, které během transformace, kterou znamenají, by mohly vést k dalším negativním nabídkovým šokům a nákladovým tlakům. 

Za prvé, válka může potvrdit, že se stane bodem zvratu, že způsobí,že se geopolitika stane důležitější pro strukturu globálních nákladových řetězců. To nutně nebude implikovat deglobalizaci - mezinárodní firmy budou stále čelit silným stimulům organizovat produkci s nejnižšími náklady - ale mohlo by to omezit okruh, v kterém tak mohou operovat. 

Za druhé, válka pravděpodobně urychlí zelený přechod jako prostředek omezení závislosti na nepřátelských činitelích. Ve skutečnosti cesty k dosažení energetické bezpečnosti a klimatické bezpečnosti nyní pevně ukazují stejným směrem. To pravděpodobně udrží tlak nejen na ceny fosilních paliv ale taky na poptávku po některých kovech a minerálech, jejichž nabídka je již nízká.

V tomto kontextu vypadá pravděpodobněji, že dezinflační dynamika minulé dekády se již nevrátí. V důsledku toho je vhodné vrátit monetární politiku do normálnějšího nastavení.  

Hodnocení, dopad na výhled monetární politiky: Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová potvrdila útlum monetární ultraexpanze. Prezidentka vysvětlila, že vypadá pravděpodobněji, že dezinflační dynamika minulé dekády se již nevrátí. V důsledku toho je podle Lagardeové vhodné vrátit monetární politiku do normálnějšího nastavení. 

Overview of all news

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia