Makroekonomické a finanční události ČR: Zápis zasedání ČNB monetární politiky včetně úrokových sazeb 3.2. naznačil možnosti delšího trvání vyšších úrokových sazeb

Makroekonomický zpravodaj
  |  
16.02.2022
  |  
Josef Kvarda
Někteří bankéři České národní banky v zápisu k zasedání monetární politiky 3.2. (na němž dle očekávání zvýšila své hlavní úrokové sazby 75 bps.) zaujali nedůvěrou k predikčnímu aparátu ČNB resp. k poslední únorové prognóze. Ta predikuje, že úrokové sazby budou v tomto zvyšujícím cyklu zvýšeny již minimálně, přibližně jednou o 25 bps a dále čeká jejich pozvolný pokles od druhého pololetí 2022. 3 bankéři 7členné bankovní rady ale naznačili jiné mínění. Tomáš Nidetzký přímo řekl, že úr. sazby zůstanou zvýšené déle. Tomáš Holub Nidetzkého názor připustil, Vojtěch Benda pak připustíl zvyšování úrokových sazeb i v dalších měsících. Potvrdili tak vzhledem k setrvale nečekaně silné inflaci příklon ČNB k ještě vyšším úrokovým sazbám.

Zápis ČNB k rozhodnutí monetární politiky včetně úrokových sazeb 3.2. (Česká národní banka opět zvýšila úrokové sazby včetně hlavní 2týdenní repo sazby opět razantně, o 75 bps, byť méně než v listopadu a prosinci (zvýšení o 125 a 100 bps). Tentokrát zvýšení naplnilo očekávání trhu. 2týdenní repo sazbu tak ČNB zvýšila na 4,5 % z 3,75 %. Lombardní sazbu banka rovněž zvýšila o 75 bps na 5,5 % z 4,75 % a diskontní sazbu navýšila ve stejném rozsahu na 3,5 % z 2,75 %. Pro rozhodnutí jednotně hlasovalo tak jako na předchozích zasedáních zvyšujících úrokové sazby 5 členů bankovní rady, stejně tak dva zbývající zvedli ruku pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. Centrální banka rozhodla opět silně zvýšit úrokové sazby vzhledem k silnému souběhu domácích a zahraničních cenových tlaků promítající se do domácí inflace. Projekci ekonomického růstu ČNB letos a příští rok změnila. V roce 2021 čeká růst hrubého domácího produktu 3,1 % (dle listopadové projekce 1,9 %), v roce 2022 3,0 % (dle listopadové projekce 3,5 %) a v roce 2023 3,4 % (dle listopadové projekce 3,8 %). Koronavirová pandemie by se již neměla projevovat v zavádění protiepidemických opatření. Banka tak počítá s oživením spotřeby domácností, firemních investic i zahraničního obchodu s klíčovým předpokladem slábnutí potíží globálních výrobních a dodavatelských řetězců. Inflace by letos měla dosáhnout kulminace během letošního prvního pololetí mezi 9 - 10 % (dle minulé prognózy ČNB čekala kulminaci v prvním kvartálu na necelých 7 %). Poté by měla zmírňovat a v příštím roce se dostat k cíli ČNB 2 %, přibližně ve shodě s předchozí listopadovou projekcí. Za celý rok 2022 by měla dosáhnout 8,5 % (předchozí listopadová projekce 5,6 %) a v roce 2023 2,3 % (předchozí listopadová projekce 2,1 %). Podle předchozí prognózy z listopadu ČNB ještě do prvního čtvrtletí 2022 předpokládala dílčí zvyšování úrokových sazeb, celkově zhruba 75 bps na přibližně 3,5 %. Brzy ale bylo jasné, vzhledem k pokračování zesilování robustní inflace, že projekce bude překonána. Dle aktuální prognózy ČNB počítá s již jen drobným zvýšením hlavní úrokové sazby o 25 bps na 4,75 %, poté až do roku 2023 jejich postupné snižování k rovnovážné hladině (predikované již dle listopadové prognózy) 3,25 %.)

Rozbor, důležité komentáře: Někteří, konkrétně 3 bankéři 7členné bankovní rady naznačili jiné mínění vůči poslední prognóze úrokových sazeb. Prognóza predikuje, že úrokové sazby budou v tomto zvyšujícím cyklu zvýšeny již minimálně, přibližně jednou o 25 bps a dále čeká jejich pozvolný pokles od druhého pololetí 2022. Tomáš Nidetzký přímo řekl, že úr. sazby zůstanou zvýšené déle. Tomáš Holub Nidetzkého názor připustil, Vojtěch Benda pak připustíl zvyšování úrokových sazeb i v dalších měsících. 

Hodnocení, dopad na výhled monetární politiky: Někteří bankéři České národní banky v zápisu k zasedání monetární politiky 3.2. (na němž dle očekávání zvýšila své hlavní úrokové sazby 75 bps.) zaujali nedůvěrou k predikčnímu aparátu ČNB resp. k poslední únorové prognóze. Potvrdili tak vzhledem k setrvale nečekaně silné inflaci příklon ČNB k ještě vyšším úrokovým sazbám.

 

Overview of all news

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia