Makroekonomické a finanční události ČR: Guvernér Rusnok říká, že inflace ke konci roku klesne k cíli 2 %, čeká ještě zvýšení úr. sazeb

Makroekonomický zpravodaj
  |  
02.12.2021
  |  
Josef Kvarda
Guvernér České národní banky Jiří Rusnok prohlásil, že čeká razantní pokles inflace Česka k cíli banky 2 % ke konci roku, předpokládá rovněž ještě zvyšování úrokových sazeb. Komentáře guvernéra nepřekvapují. Očekávaní centrální banky poklesu inflace jsou založena na dalším byť jen mírnějším zvýšení úrokových sazeb.

ČR: Rozhovor guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka pro týdeník Respekt

Rozbor, důležité komentáře: 

Současná koronavirová vlna: Je to faktor, který může hospodářství do jisté míry krátkodobě oslabit. A efekt koronavirových omezení, která se teď objevují, myslím, nebude tak výrazný jako v předchozích vlnách. Proto si nemyslím, že bychom museli naše prognózy, jejíž část ekonomického růstu má ČNB velmi umírněnou zásadně přepisovat. Netvrdím, že je nebudeme muset vůbec měnit, ale zásadní změny nečekám. V případě inflace, myslím k žádnému většímu zchlazení bohužel nedojde. Dosavadní zkušenost spíš ukazuje stagflační důsledky – tedy že koronavir tlačí ekonomický růst dolů, ale ceny tlačí nahoru.

Inflace: Rostou ceny služeb, značně také rostou výdaje související s bydlením. Ve světě dnes všechny analýzy ukazují, že aspoň dvě třetiny inflace souvisejí s dovezenými tlaky. V ČR je ale poměr mezi domácí a dovezenou inflací řekněme 50 % / 50 %. 

Inflace může za leden překonat hladinu 7 %, v polovinně roku by měla být 3 - 4 % a na konci roku 2 %. Zablokované dodavatelské kanály by se měly zprůchodnit a ceny energií by již neměly eskalovat. 

Éra velmi nízké inflace je opravdu za námi. Svět se ve skutečnosti změnil. Nejen dopadem extrémně expanzivní politiky centrálních bank. Probíhá tu také deglobalizace, svět se regionalizuje, což nutně navyšuje náklady a ceny. Obdobný vliv má dekarbonizace. 

Mzdy: Mzdy od roku 2014 rostly nominálně o pět, šest či sedm procent. S poloviční inflací. Tedy reálně o tři čtyři procenta, což na Západě není. Mzdové tlaky s covidem ochably překvapivě pouze velmi málo. A růst mezd je tu dlouhodobě silnější než růst produktivity práce. V tomto ohledu se naše přibližování k nejvyspělejším zemím zpomalilo, v pandemii se potenciál české ekonomiky spíš snížil. Na růst mezd si musíme vydělat. Musíme na to zkrátka mít.

Monetární politika: Neutrální úroková sazba je ČNB považována 3 %. Pravdpěodobně centrální banka úrokové sazby ještě zvýší, otázka je o kolik. 

Hodnocení, dopad na výhled monetární politiky: Guvernér České národní banky Jiří Rusnok prohlásil, že čeká razantní pokles inflace Česka k cíli banky 2 % ke konci roku, předpokládá rovněž ještě zvyšování úrokových sazeb. Komentáře guvernéra nepřekvapují. Očekávaní centrální banky poklesu inflace jsou založena na dalším byť jen mírnějším zvýšení úrokových sazeb. 

 

Overview of all news

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia