Změna klimatu: Glasgowský pakt klimatu jde správným směrem, čas ukáže zda dostatečně důrazně a efektivně

Makroekonomický zpravodaj
  |  
16.11.2021
  |  
Josef Kvarda
Dohoda klimatu uzavřená na konferenci Organizace spojených národů o změně klimatu (COP 26) 13.11. 2021 přibližně 200 zeměmi je první multilaterální smlouvou, která “výslovně plánuje omezit využívání uhlí.” Pakt rovněž obsahuje dohodu o opětovném přezkoumání plánů na snížení emisí v roce 2022 s cílem pokusit se udržet dosažitelný cíl 1,5 °C. Hlavní parametry dohody sice jdou správným směrem, ale některé z nich jsou značně vágní a tolerantní zejména vůči hlavním znečišťovatelům světa, jako jsou Čínská lidová republika či Indie. Glasgowský pakt klimatu jde správným směrem, čas ukáže zda dostatečně důrazně a efektivně.

Změna klimatu: Konference Organizace spojených národů o změně klimatu (COP 26)

Rozbor: Dohoda klimatu uzavřená na konferenci Organizace spojených národů o změně klimatu (COP 26) 13.11. 2021 je první multilaterální smlouvou, která “výslovně plánuje omezit využívání uhlí.” Pakt rovněž obsahuje dohodu o opětovném přezkoumání plánů na snížení emisí v roce 2022 s cílem pokusit se udržet dosažitelný cíl 1,5 °C. K dalším hlavním přínosům boje se změnou klimatu patří závazek zvýšit finanční kompenzace zemí zasažených změnou klimatu nebo finanční pomoci těch rozvojových zemí, pro něž zelená restrukturalizace je příliš náročná a taky stanovení pravidel uhlíkových trhů, které potenciálně uvolní biliony dolarů na ochranu lesů, stavbu infrastruktury obnovitelných zdrojů a jiných projektů boje proti změně klimatu. Tato dohoda zahrnuje opatření, aby se nenadhodnocovaly objemy kreditů a současně zabránění zdanění bilaterálních mezistátních obchodů.

Konference rovněž přinesla vznik dílčích globálních, mezistátních, regionálních či korporátních dohod. Iniciativa globální redukce metanu obsahuje slib zhruba 100 zemí snížit emise metanu o 30 % vůči roku 2020 do roku 2030. Počet zemí, které se zavázaly k dosažení nulových čistých emisí, přesáhl 140. Tento cíl zahrnuje 90 % současných globálních emisí skleníkových plynů. Více než 100 států včetně Brazílie se zavázalo, že do roku 2030 zvrátí odlesňování. Indie slíbila, že do roku 2030 bude 50 % své energetické potřeby čerpat z obnovitelných zdrojů. Vlády 24 vyspělých států a skupina velkých výrobců automobilů, jako jsou General Motors, Ford, Volvo, BYD Auto, Jaguar, Land Rover a Mercedes Benz se zavázaly, že budou „usilovat o to, aby všechny prodeje nových osobních automobilů a dodávek byly do roku 2040 celosvětově bez emisí, a na předních trzích nejpozději do roku 2035.“[ Hlavní státy, vyrábějící automobily, jako jsou USA, Německo, Čína, Japonsko a Jižní Korea, stejně jako výrobci Volkswagen, Toyota, Peugeot, Honda, Nissan a Hyundai se k závazku nepřipojily.

Alok Sharma, náměstek ministra Úřadu vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a současně prezident konference Alok Sharma v hodnocení konference řekl: “Myslím, že můžeme říci, že jsme udrželi cíl globálního oteplování 1,5 stupně Celsia v dosahu. Jeho puls je ale slabý a přežijeme pouze tehdy, pokud sliby splníme."

Hodnocení: Hlavní parametry dohody sice jdou správným směrem, ale některé z nich jsou značně vágní a tolerantní zejména vůči hlavním znečišťovatelům světa, jako jsou Čínská lidová republika či Indie. Glasgowský pakt klimatu jde správným směrem, čas ukáže zda dostatečně důrazně a efektivně.

Přehled všech aktualit

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia