Očekávané makroekonomické a finanční události týdne 2. - 6.5. USA: Indexy ISM průmyslu a služeb vzrostly, Fed zvýší úr. sazbu o 50 bps, růst produktivity práce a stoupající růst mezd a jednotkových prac. nákladů zůstanou stabilní, trh práce zpomalí růst

Makroekonomický zpravodaj
  |  
29.04.2022
  |  
Josef Kvarda
Index ISM zpracovatelského průmyslu (4 2022, 2.5.), index ISM služeb (4 2022, 4.5.), rozhodnutí centrální banky Spojených států amerických, Federálního rezervního systému cíle hlavní úrokové sazby Federal Funds Rate (4.5.), produktivita práce, mzdy a jednotkové pracovní náklady (1Q 2022, 5.5.) a měsíční zpráva trhu práce (4 2022, 6.5.) jsou hlavní makroekonomické a finanční události týdne 2. - 6.5. Spojených států amerických. Indexy ISM zpracovatelského průmyslu a služeb by měly vůči březnu posílit, tím by i růsty aktivit obou odvětví měly posílit a zůstat silné. Fed má zesílít tempo zvyšování úrokových sazeb, hrozba inflace je větší a bankéři si dělají větší starosti. Růst produktivity práce během koronavirové pandemie zůstává relativně stabilní. Růst mezd ale zesiluje a v proporci k stabilnímu růstu produktivity práce tak zesiluje i růst jednotkových pracovních nákladů. Trh práce stále silně expanduje, trh ale predikuje od druhého kvartálu 2022 určité zmírnění růstu zaměstnanosti.

Index ISM zpracovatelského průmyslu (4 2022, 2.5.): Index má vůči březnu zesílit, tím by měl zpevnit i růst aktivity zpracovatelského průmyslu. Růst aktivity má zůstat silný stejně jako produkční omezení sektoru (prudký růst cen vstupů a velmi silný růst nevyřízených zakázek a zpožďování dodávek)

Index ISM služeb (4 2022, 4.5.): Index má vůči březnu zesílit, tím by měl zpevnit i růst aktivity služeb. Růst aktivity má zůstat silný stejně jako produkční omezení sektoru (prudký růst cen vstupů a velmi silný růst nevyřízených zakázek a zpožďování dodávek).

Rozhodnutí centrální banky Spojených států amerických, Federálního rezervního systému cíle hlavní úrokové sazby Federal Funds Rate (4.5.): Fed má zesílít tempo zvyšování úrokových sazeb, hrozba inflace je větší a bankéři si dělají větší starosti. Trh čeká, že zvýší cíl hlavní úrokové sazby o 50 bps. 

Produktivita práce, mzdy a jednotkové pracovní náklady (1Q 2022, 5.5.): Růst produktivity práce během koronavirové pandemie zůstává relativně stabilní. Růst produktivity práce se v posledních letech pohybuje v rozmezí 1,0 - 2,5 % i během koronavirové pandemie. Růst mezd ale zesiluje a v proporci k stabilnímu růstu produktivity práce tak zesiluje i růst jednotkových pracovních nákladů. 

Měsíční zpráva trhu práce (4 2022, 6.5.): Trh práce stále silně expanduje, trh ale predikuje od druhého kvartálu 2022 určité zmírnění růstu zaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti se pohybuje na multidekádních minimech.

Očekávaný dopad událostí na trhy: Robustní růst aktivity zpracovatelského průmyslu, služeb a trhu práce je příznivý pro akcie a dolar a nepříznivý pro zlato a dluhopisy. Zvyšování úrokových sazeb a redukce expanze monetární politiky jsou nepříznivé pro akcie, dluhopisy a zlato, avšak příznivé pro dolar. Rychlejší růst mezd a jednotkových pracovních nákladů v době silných inflačních tlaků a jejich infiltrace do dravějšího růstu cen je nepříznivý pro akcie, dluhopisy, zlato a dolar. 

Přehled všech aktualit

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia