Očekávané makroekonomické a finanční události týdne 2. - 6.5. ČR: Trh práce sílí, ČNB bude zvažovat další zvýšení úrokových sazeb

Makroekonomický zpravodaj
  |  
29.04.2022
  |  
Josef Kvarda
Měsíční data trhu práce Českého statistického úřadu (3 2022, 2.5.) a rozhodnutí České národní banky úrokových sazeb (5.5.) jsou hlavní makroekonomické události týdne 2. - 6.5. České republiky. Trh práce sílí. ČNB bude zvažovat další zvýšení úrokových sazeb.

Měsíční data trhu práce Českého statistického úřadu (3 2022, 2.5.): Trh práce sílí. Makroekonomické prostředí se tento rok podstatně mění jednak kvůli Ukrajinské krizi a v širším obrázku i silnější inflaci a agresivním zvyšováním úrokových sazeb ČNB. Tím se patrně pozastaví růst trhu práce. K jeho obratu zatím nedojde, neboť motory ekonomiky ještě budou produkovat růstovou dynamiku schopnou udržovat sílu trhu práce i po tento rok. 

Rozhodnutí České národní banky úrokových sazeb (5.5.): ČNB bude zvažovat další zvýšení úrokových sazeb. Inflace stále sílí, současně však banka tuší, že její kulminace již je blízko stejně jako počátek jejího delšího klesajícího trendu. Vzhledem k její vysoké výši, silným inflačním tlakům a nebezpečí, že podkladové inflační tlaky budou přetrvávat déle a že během klesající inflace její inflační jádro bez cen energií a potravin může dále růst, tedy vzhledem k tomu, že předpokládaný pokles inflace od druhého pololetí 2022 nemusí být dostatečný ČNB může dále zvyšovat úrokové sazby do momentů jasných signálů inflačního trendu. Guvernér ČNB JIří Rusnok se během dubna vyjadřoval poněkud vágně k možnosti zvyšování úrokových sazeb, v každém případě jej nevyloučil (byť s verbálním mírněním, že již nepůjde o větší zvyšování). Potvrdil též výhled, že stávající zimní predikce ČNB z února před vypuknutím Ukrajinské krize poklesu úrokových sazeb již ve druhém pololetí tohoto roku se nenaplní. 

Očekávaný dopad událostí na trhy: Silný trh práce je příznivý pro akcie a korunu a nepříznivý pro dluhopisy. Zvyšování již vysokých úrokových sazeb je nepříznivé pro akcie a dluhopisy a je příznivé pro korunu. 

Přehled všech aktualit

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia