Makroekonomické a finanční události USA: Signál Fedu v zápisu k rozhodnutí monetární politiky 14. - 15.12., že zvyšování úrokových sazeb je blízko, srazilo ceny akcií

Makroekonomický zpravodaj
  |  
06.01.2022
  |  
Josef Kvarda
Signál centrální banky Spojených států amerických, Federálního rezervního systému, v zápisu k rozhodnutí monetární politiky 14. - 15.12., že zvyšování úrokových sazeb je blízko srazilo celosvětově ceny akcií. Zatímco v předchozích měsících Fed vyčkával s posunem monetární politiky kvůli tomu, že silnou inflaci vyvažovala přes oživení posledních kvartálů trvající slabost trhu práce zvýrazněná výpadky na konci léta v důsledku poryvů vln koronavirové pandemie, ke konci roku v centrální bance dilema slábne a potřeba reagovat je jednoznačnější. Vedle toho, že téma trvalejšího růstu zvýšené inflace je naléhavější, trh práce potvrdil cestu výraznějšího oživování. Fed tak potvrdil splnění podmínky pro zvyšování cíle své hlavní úrokové sazby Federal Funds Rate, zvýšení inflace z nízkých hladin a současně téměř dosažení druhého kritéria plné zaměstnanosti. Zvyšování úrokových sazeb tak je možné již od března současně s uzavřením cyklu kvantitativního uvolňování v podobě nákupů cenných papírů. I když centrální banka predikuje rychlejší útlum nákupů cenných papírů tak aby neskončily až v létě dle listopadového plánu ale již v březnu a tím i rychlejší uvolnění prostoru pro dřívější a větší zvyšování úrokových sazeb, zpřísnění není razantní a spíše je směřováno na dobu horizontu monetární politiky, až poleví aktuální silná inflační vlna a ekonomika by měla být v rovnovážnějším postavení trhu práce, výkonu i inflace.

USA: Zápis centrální banky Spojených států amerických, Federálního rezervního systému, k rozhodnutí monetární politiky včetně nákupu cenných papírů a úrokových sazeb 14. - 15.12.

Rozbor, důležité komentáře

Omezení nabídky: Podle bankéřů úzká místa dodavatelských kanálů a nedostatek pracovní síly pokračuje v omezování schopnosti firem uspokojit silnou poptávku. Podle nich tyto potíže pravděpodobně budou trvat déle a budou plošnější, než se dříve zdálo. Bankéři obecně předpokládali, že výpadky globálních dodavatelských vazeb budou trvat přinejmenším ve značné části roku 2022.

Trh práce: Mnoho firemních kontaktů nadále vykazuje potíže najímání zaměstnanců ve všech úrovních kvalifikace. Bankéři upozorňovali na množství signálů, že trh práce USA je velmi napjatý, včetně téměř rekordních úrovní ukončení pracovních poměrů a nabídek pracovních míst stejně jako značného zvýšení růstu mezd. V souladu s posledními daty růstu indexu zaměstnaneckých nákladů mnoho bankérů uvádělo, že firemní kontakty buď plánují nebo implementují větší růsty mezd aby udržely stávající zaměstnance nebo přilákaly nové zaměstnance. Mnoho bankéřů vidí, že ekonomika USA dělá rapidní pokrok k cíli Fedu maximální zaměstnanosti. Několik bankéřů vidí podmínky trhu práce jako již plošně konzistentní s maximální zaměstnaností. 

Inflace: Bankéři uváděli, že data inflace byla vyšší, trvalejší a plošnější, než se dříve čekalo. Zatímco bankéři obecně pokračovali v očekávání, že inflace významně klesne během roku 2022 s tím jak omezení nabídky odezní, téměř všichni značně navýšili jejich předpovědi inflace pro rok 2022 a mnoho i pro rok 2023. Během diskuse jejch revizí inflačního výhledu, účastníci poukázali na rostoucímy náklady bydlení a nájmy, plošnější růst mezd tažený nedostatky pracovní síly a prodlouženější globální nerovnováhy strany nabídky, které by mohly být vyostřeny nástupem koronavirové varianty omikron. Navíc bankéři plošně citovali jistotu firemních kontaktů, že budou schopni přenášet vyšší náklady práce a materiálu na zákazníky. 

Monetární politika: Bankéři souhlasili, že kritérium Fedu růstu inlface k 2 % pro nastavení výhledu cíle Federal Funds Rate a mírného překračování 2 % po nějaký čas bylo více než splněno. Všichni bankéři poznamenali, že inflace pokračovala citelně nad 2 % s reflexí nerovnováh nabídky a poptávky vztažených k pandemii a znovuotevírání ekonomiky. Pohledem kritéria maximální zaměstnanosti bankéři uváděli, že trh práce pokračuje v rapidním pokroku dle měření palety indikátorů včetně solidních růstů zaměstnanosti reportovaných v posledních měsícících, podstatného dalšího poklesu indikátorů míry nezaměstnanosti k úrovním značně pod těmi převažujícími před rokem a participace pracovní síly, která se v současnosti mírně zvýšila. Mnoho bankéřů soudilo, že pokud bude současné tempo zlepšování pokračovat, trhy práce rychle dosáhnou maximální zaměstnanost. Několik bankéřů podotklo, že vidí podmínky trhu práce jako již plošně konzistentní s maximální zaměstnaností. 

Někteří bankéři rovněž říkali, že by mohly nastat okolnosti, za kterých by bylo vhodné pro Fed zvýšit cílovaný interval Federal Funds Rate před plným dosažením plné zaměstnanosti - například pokud Fed usoudí, že jeho cíle zaměstnanosti a cenové stability nejsou komplementární ve světle ekonomického vývoje  a že inflační tlaky a inflační očekávání se pohybují významně a soustavně výše způsobem, který by mohl bránit dosahování dlouhodobých cílů Fedu. 

Bankéři obecně poznamenali, že na základě jejich individuálních výhledů ekonomiky, trhu práce a inflace, se může stát oprávněné zvýšit Federal Funds Rate dříve nebo rychlejším tempem než bankéři dříve čekali. Někteří bankéři rovněž uváděli, že by mohlo být vhodné zahájit redukci velikosti bilance Fedu relativně brzo po zahájení zvyšování Federal Funds Rate. 

Hodnocení, dopad na výhled monetární politiky: Signál centrální banky Spojených států amerických, Federálního rezervního systému, v zápisu k rozhodnutí monetární politiky 14. - 15.12., že zvyšování úrokových sazeb je blízko srazilo celosvětově ceny akcií. Zatímco v předchozích měsících Fed vyčkával s posunem monetární politiky kvůli tomu, že silnou inflaci vyvažovala přes oživení posledních kvartálů trvající slabost trhu práce zvýrazněná výpadky na konci léta v důsledku poryvů vln koronavirové pandemie, ke konci roku v centrální bance dilema slábne a potřeba reagovat je jednoznačnější. Vedle toho, že téma trvalejšího růstu zvýšené inflace je naléhavější, trh práce potvrdil cestu výraznějšího oživování. Fed tak potvrdil splnění podmínky pro zvyšování cíle své hlavní úrokové sazby Federal Funds Rate, zvýšení inflace z nízkých hladin a současně téměř dosažení druhého kritéria plné zaměstnanosti. Zvyšování úrokových sazeb tak je možné již od března současně s uzavřením cyklu kvantitativního uvolňování v podobě nákupů cenných papírů. I když centrální banka predikuje rychlejší útlum nákupů cenných papírů tak aby neskončily až v létě dle listopadového plánu ale již v březnu a tím i rychlejší uvolnění prostoru pro dřívější a větší zvyšování úrokových sazeb, zpřísnění není razantní a spíše je směřováno na dobu horizontu monetární politiky, až poleví aktuální silná inflační vlna a ekonomika by měla být v rovnovážnějším postavení trhu práce, výkonu i inflace.

Dopad na trhy: Posun názorů Fedu k plné zaměstnanosti a silné inflaci a tím i k dřívějšímu a silnějšímu zvyšování úrokových sazeb  je nepříznivý pro akcie, dluhopisy a zlato a je dobrý pro dolar. Po datech ostře ztrácely ceny akcií na americkém trhu.

Přehled všech aktualit

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia