Makroekonomické a finanční události eurozóna: Prezidentka ECB Lagardeová přiblížila utažení monetární politiky včetně zvýšení úrokových sazeb od druhého pololetí 2022

Makroekonomický zpravodaj
  |  
24.05.2022
  |  
Josef Kvarda
Prezidentka Evropské centrální banky Lagardeová přiblížila utažení monetární politiky včetně zvýšení úrokových sazeb od druhého pololetí 2022. Nedávno přiblížila ukončení standardního nepandemického programu kvantitativního uvolňování k začátku třetího čtvrtletí. Důvodem je silná inflace.

Eurozóna: Blog prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové na téma Normalizace monetární politiky v eurozóně

Rozbor, důležité komentáře

Inflace: Ve spojení s konjunkturálními (inflačními) šoky sledujeme částečný obrat některých strukturálních trendů, které pomáhaly držet inflaci nízko v uplynulé dekádě. Válka Rusko - Ukrajina může značně být bodem zlomu hyper-globalizace a způsobit, že se geopolitika stane důležitější pro strukturu globálních nabídkových toků. To by mohlo vést k tomu, že se nabídkové řetězce stanou na chvíli méně efektivní a během přechodu vytvoří trvalejší nákladové tlaky pro ekonomiku. Navíc, není to jen o tom, kde je zboží vyrobeno, co se má změnit, ale taky jak. Válka pravděpodobně urychlí zelenou transformaci jako prostředek snížení závislosti na nepřátelských činitelích. To by mohlo udržet tlak na ceny fosilních paliv stejně jako na ceny vzácných kovů a minerálů. Ve skutečnosti zelené technologie by měly pojmout lví podíl růstu poptávky po většině kovů a minerálů v dohledné budoucnosti. Čím rychlejší a urgentnější se stane posun k zelenější ekonomice, tím dražší krátkodobě může být. 

Kombinovaný efekt těchto šoků zvýšil inflační očekávání z jejich předpandemických minim. Dlouhodobé ukazatele na trhu založené inflační kompenzacer jsou nyní kolem 2,25 %. Na průzkumech založené indikátory inflačních očekávání se rovněž posunuly výše. Medián profesionálních předpovědí nyní předpokládá inflaci 2,0 % v dlouhém období. Paralelně vzrostla inflační očekávání spotřebitelů. Hlavní část různých ukazatelů inflačních očekávání se centruje kolem cíle ECB spíše než na mnohem nižších úrovních jako před (koronavirovou) pandemií, nicméně pravý rozsah (na straně vyšší inflace) se rozšiřuje.

Monetární politika: Vše toto naznačuje, že i když nabídkové šoky opadnou, dezinflační dynamika minulé dekády se pravděpodobně nevrátí. Proto je vhodné, aby se (monetární) politika vrátila do normálnějšího nastavení (z těch cílených ke zvýšení inflace z velmi nízkých úrovní). Eurozóna nicméně jasně nečelí typické situaci nadměrné agregátní poptávky nebo hospodářského přehřívání. Spotřeba i investice zůstávají pod jejich předkrizovými úrovněmi a dokonce dále pod jejich předkrizovými trendy. Výhled je nyní zastíněn negativními nabídkovými šoky zasahujícími ekonomiku. To je jasné z faktu, že krátkodobě se inflace a (ekonomický) růst pohybují opačnými směry. 

S tím jak se inflační výhled posunul značně výše ve srovnání s předpandemickým obdobím, je vhodné, aby se nominální proměnné přizpůsobily - a to zahrnuje úrokové sazby. Vůči prezentovanému pozadí Lagardeová předpokládá, že čisté nákupy v rámci APP (programů nákupu aktiv) skončí začátkem třetího čtvrtletí. To ECB umožní zvýšení úrokových sazeb na zasedání monetární politiky v červenci v souladu s výhledem ECB. Na základě současného výhledu pravděpodobně ECB bude v pozici, aby vystoupila z negativních úrokových sazeb do konce třetího čtvrtletí. 

Hodnocení, dopad na výhled monetární politiky: Prezidentka Evropské centrální banky Lagardeová přiblížila utažení monetární politiky včetně zvýšení úrokových sazeb od druhého pololetí 2022. Nedávno přiblížila ukončení standardního nepandemického programu kvantitativního uvolňování k začátku třetího čtvrtletí. Důvodem je silná inflace. 

Přehled všech aktualit

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia