Makroekonomické a finanční události eurozóna: Prezidentka ECB Lagardeová neuvedla aktuální či budoucí ekonomický vývoj a monetární politiku, v koronavirové a Ukrajinské krizi naznačila trend diverzifikace a bezpečnosti od globalizace k regionalizaci

Makroekonomický zpravodaj
  |  
26.04.2022
  |  
Josef Kvarda
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová ve vystoupení nastínila změny globalizace ve světle koronavirové pandemie a Ukrajinské krize. Ve světle globálních a korelovaných šoků a nadměrné závislosti na určitých dodavatelích a s ní související velké volatility Lagardeová navrhuje učinit obchod bezpečnější. Jde o změnu od závislosti k diverzifikaci, od efektivity k bezpečnosti (hlavně strategická odvětví polovodičů, léčiv, energií a kriticky důležitých surovin) a od globalizace k regionalizaci. Právě ta má umožnit obnovit část přínosů globalizace v menším měřítku a s nižšími náklady. Krize posledních let podporují podle bankéřky integraci Evropy.

Eurozóna: Vystoupení prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové v Petersonově institutu mezinárodní ekonomie na téma Nová globální mapa: Evropská odolnost v měnícím se světě

Rozbor, důležité komentáře: Lagardeová ve vystoupení nastínila změny globalizace ve světle koronavirové pandemie a Ukrajinské krize. Ve světle globálních a korelovaných šoků a nadměrné závislosti na určitých dodavatelích a s ní související velké volatility Lagardeová navrhuje učinit obchod bezpečnější. Jde o změnu od závislosti k diverzifikaci, od efektivity k bezpečnosti a od globalizace k regionalizaci. Právě ta má umožnit obnmovit část přínosů globalizace v menším měřítku a s nižšími náklady. 

Regionalizace dle prezidentky nabízí hlubšího regionálního sdílení rizik obchodem a finanční integrací. To může nahradit pokles sdílení rizik na globální úrovni. Umožní to financování strategických priorit a investic během restrukturalizace včetně úspor z rozsahu a kompenzaci nákladových tlaků vycházejících z vyšších cen energií a s nimi spojenými zvýšenými dopravními náklady. 

Regionalizace podle Lagardeové není novým termínem, dekády se vyvíjela po boku globalizace. Nyní se však podle prezidentky poprvé odděluje od globalizace. “Fragmentace na globální úrovni nakonec může táhnout větší integraci regionálně, protože ta může pomoci zvládnout náklady měnícího se světa. 

Výhody Evropy vidí bankéřka v největším světovém jednotném trhu Evropy v rámci řízené globalizace se systémy pravidel a institucí. Společné investice k restrukturalizaci a investicím kvůli koronavirové pandemii Evropa představila v rámci programu Příští generace Evropské unie se 750 mld. EUR směrem k digitalizaci a zelené ekonomice. Nové impulsy pro transformaci přináší Ukrajinská krize. 

V této souvislosti Lagardeová zmínila potřebu dokončení jednotného trhu služeb a jednotného kapitálového trhu. 

“Změněné dynamiky řídící integraci pravděpodobně přínos EU zviditelní občanům. V posledních dekádách byla integrace tažena hlavně interně a spouštěna ekonomickými krizemi. Došlo k významným úspěchům - postavení bankovní unie - je však otázkou, jak viditelné tyto úspěchy jsou v každodenních životech lidí. Externí hrozby se ale nyní stávají znovu více převládající. To řídí integraci v oblastech vyvolávajících v občanech EU silnější pocity. Například více než 3/4 Evropanů jsou pro společnou politiku obrany a bezpečnosti EU,” řekla Lagardeová. 

Hodnocení, dopad na výhled monetární politiky: Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová ve vystoupení nastínila změny globalizace ve světle koronavirové pandemie a Ukrajinské krize. Ve světle globálních a korelovaných šoků a nadměrné závislosti na určitých dodavatelích a s ní související velké volatility Lagardeová navrhuje učinit obchod bezpečnější. Jde o změnu od závislosti k diverzifikaci, od efektivity k bezpečnosti (hlavně strategická odvětví polovodičů, léčiv, energií a kriticky důležitých surovin) a od globalizace k regionalizaci. Právě ta má umožnit obnovit část přínosů globalizace v menším měřítku a s nižšími náklady. Krize posledních let podporují podle bankéřky integraci Evropy. 

Přehled všech aktualit

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia