Makroekonomické a finanční události ČR: Podle ČNB jsou byty nadhodnoceny o 40 %, nezměnila LTV, DTI, DSTI, uvedla zvládnutí zátěžových testů bankami

Makroekonomický zpravodaj
  |  
20.06.2022
  |  
Josef Kvarda
Podle ČNB jsou nové byty nadhodnoceny o 40 % pro české domácnosti s mediánovými příjmy. Před půl rokem ČNB stejný ukazatel nadhodnocení uváděla 25 %. ČNB rovněž rozhodla nezměnit ukazatele LTV, DST a DSTI.

Jan Frait, ředitel sekce Finanční stability a nastávající člen bankovní rady ČNB, řekl, že bankovní sektor ČR v zátěžových testech simulujících krizi obstál. Splňoval by podle něj regulatorní limity kapitálového i pákového poměru i v tzv. nepříznivém scénáři, který je historicky výjimečně zátěžový. Dopad tohoto scénáře do kapitálového vybavení bank by byl velmi citelný, jejich kapitálová vybavenost by klesla z 23 % na 13 % primárně kvůli ztrátám z nesplácených úvěrů. Ale i v tomto nepříznivém scénáři by bankovní sektor jako celek nebyl podle ČNB zvlášť zasažen, i když některé banky by podle něj mohly zkrachovat. V nepříznivém scénáři by pokles ekonomiky pokračoval až do roku 2024 a míra nezaměstnanosti by vyrostla na 10 %. Podle Fraita by došlo k poklesu cen nemovitostí až o 30 %. Tento scénář je však podle Fraita velmi málo pravděpodobný, nicméně jeho riziko podle něj vzrostlo. Musela by totiž podle něj výrazně vzrůst nezaměstnanost. Podle Fraita ČNB nepočítá v základním scénáři s poklesem cen nemovitostí, ale pouze s tím, že přestanou růst. 

Parametry nepříznivého scénáře pádu ekonomiky, nezaměstnanosti kolem 10 % a propadu cen nemovitostí byly k vidění během světové finanční a hospodářské krize 2008 - 2009. 

Přehled všech aktualit

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia