Makroekonomické a finanční události ČR: ČNB v zápisu k rozhodnutí monetární politiky 31.3. nepřekvapila, banka naznačila možnost dalšího zvyšování úrokových sazeb

Makroekonomický zpravodaj
  |  
12.04.2022
  |  
Josef Kvarda
Centrální banka České republiky, Česká národní banka, v zápisu k rozhodnutí monetární politiky 31.3. (na kterém podle očekávání zvýšila svoji hlavní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu) nepřekvapila. ČNB přiznala bezprecedentně vysokou míru nejistoty dokonce ještě větší než při vypuknutí koronavirové pandemie. Banka dále potvrdila připravenost ještě zvyšovat, v případě potřeby, úrokové sazby.

ČR: Zápis České národní banky zasedání monetární politiky včetně úrokových sazeb 31.3. (Česká národní banka zvýšila úrokové sazby včetně hlavní 2týdenní repo sazby opět razantně, o 50 bps, byť méně než v listopadu, prosinci a únoru (zvýšení o 125, 100 a 75 bps), stejně jako 3.2. dle očekávání trhu. 2týdenní repo sazbu tak ČNB zvýšila na 5,0 % z 4,5 %. Lombardní sazbu banka rovněž zvýšila o 50 bps na 6,0 % z 5,5 % a diskontní sazbu navýšila ve stejném rozsahu na 4,0 % z 3,5 %. Pro rozhodnutí jednotně hlasovalo tak jako na předchozích zasedáních zvyšujících úrokové sazby 5 členů bankovní rady, stejně tak dva zbývající zvedli ruku pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. Centrální banka rozhodla opět silně zvýšit úrokové sazby vzhledem k silnému souběhu domácích a zahraničních cenových tlaků promítající se do domácí inflace. Centrální banka s ohledem na překvapení Ukrajinské krize podstatně snížila výhled ekonomického růstu a zvýšila výhled inflace tohoto roku. Vzhledem k novým skutečnostem ČNB vyhodnotila rizika a nejistoty zimní prognózy jako znatelně proinflační, a to hlavně krátkodobě. Podle ČNB tato rizika taky vyvolávají potřebu výrazně přísnější měnové politiky, a to zřejmě po delší dobu, než předpokládala zimní prognóza. ČNB vzhledem k válce na Ukrajině vůči aktuální zimní prognóze nyní podstatně snížila výhled ekonomického růstu z 3 % letos na polovinu. Banka (proti aktuální zimní prognóze počítající s poklesem inflace od druhého pololetí 2022 až na cíl ČNB 2 % v polovině roku 2023) dále předpokládá, že celková inflace v nadcházejících jarních měsících dále poroste a zůstane velmi vysoká i po celý zbytek letošního roku. Dle aktuální zimní prognózy ČNB počítala s již jen drobným zvýšením hlavní úrokové sazby o 25 bps na 4,75 %, poté až do roku 2023 jejich postupné snižování k rovnovážné hladině (predikované již dle listopadové prognózy) 3,25 %.)

Rozbor, důležité komentáře: Členové bankovní rady ČNB zdůrazňovali, že se nacházíme v situaci bezprecedentního nárůstu nejistoty, která je z pohledu tvůrců měnové politiky ještě větší, než byla při vypuknutí pandemie covidu. Bankovní rada taky konstatovala, že je připravena pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb tak, aby se inflační očekávání dlouhodoběji nevzdálila od 2% inflačního cíle ČNB. 

Dvěma bankéři, kteří opět hlasovali proti zvyšování úrokových sazeb byli podle očekávání tak jako neustále dosud během tohoto cyklu zvyšování úrokových sazeb od června 2021 Oldřich Dědek a Aleš Michl. Oba podle zápisu společně uvedli, že vypuknutí války na Ukrajině představuje strukturální zlom, který ještě více problematizuje politiku razantního zvyšování úrokových sazeb. Dominantně nákladový charakter současné inflace nově umocněný válečným konfliktem bude podle nich dále znemožňovat její krocení prostřednictvím úrokových sazeb. 

Hodnocení, dopad na výhled monetární politiky: Centrální banka České republiky, Česká národní banka, v zápisu k rozhodnutí monetární politiky 31.3. (na kterém podle očekávání zvýšila svoji hlavní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu) nepřekvapila. ČNB přiznala bezprecedentně vysokou míru nejistoty dokonce ještě větší než při vypuknutí koronavirové pandemie. Banka dále potvrdila připravenost ještě zvyšovat, v případě potřeby, úrokové sazby. 

Přehled všech aktualit

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia