Makroekonomické a finanční události ČR: ČNB opět zvýšila úrokové sazby nečekaně prudce, o 125 bps, ještě značně víc než v září, trh čekal zvýšení pouze 50 bps

Makroekonomický zpravodaj
  |  
04.11.2021
  |  
Josef Kvarda
Česká národní banka opět zvýšila úrokové sazby včetně hlavní 2týdenní repo sazby nečekaně prudce, o 125 bps, ještě značně víc než v září. 2týdenní repo sazbu tak ČNB zvýšila na 2,75 % z 1,5 %, trh čekal její zvýšení pouze o 0,5 procentního bodu. Lombardní sazbu banka rovněž zvýšila o 125 bps na 3,75 % z 2,5 % a diskontní sazbu navýšila na 1,75 % z 0,5 %, tedy taky o 125 bps. Pro rozhodnutí jednotně hlasovalo tak jako na předchozím zasedání zvyšující úrokové sazby 30.9. (o 75 bps) 5 členů bankovní rady, stejně tak dva zbývající zvedli ruku pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. Banka na základě nové prognózy vidí strmý růst úrokových sazeb koncem roku 2021 a začátkem roku 2022 v reakci na mimořádně silné inflační tlaky ze zahraničí i z domácí ekonomiky. Zvýšení úrokových sazeb má omezit průsaku uvedených tlaků do cenového vývoje v delším období, vrátit inflaci k cíli ČNB 2 % na horizontu měnové politiky a podpořit ukotvení inflačních očekávání na inflačním cíli ČNB. Podle prognózy ČNB ještě do prvního čtvrtletí 2022 předpokládá dílčí zvyšování úrokových sazeb, celkově zhruba 75 bps, pak během příštích kvartálů jejich drobné snižování. Zvýšení výhledu zvyšování úrokových sazeb souvisí s navýšením projektované inflace v nejbližších kvartálech. Navýšení inflační prognózy ještě před horizontem monetární politiky pro nejbližší měsíce dost překonává náš výhled a zřejmě i výhled trhu. Návrat inflace k cíli ČNB 2,0 % k přelomu let 2022 a 2023 odpovídá našemu očekávání. Krátkodobé navýšení výhledu inflace se promítlo do listopadového nečekaně silného zvýšení úrokových sazeb ČNB a v souhrnu do začátku prvního čtvrtletí výhled úrokových sazeb centrální banky překonává naše očekávání o zhruba 50 bps. Navíc náš výhled zvyšování úrokových sazeb byl pozvolnější. ČNB spojuje dražší peníze i s přehřátým trhem nemovitostí. Inflace by se časem měla vracet k cíli banky 2 %. Do té doby banka může úrokové sazby kvůli obavám z nekontrolované inflace spíše mírněji a postupně ještě navýšit.

ČR: Rozhodnutí České národní banky 2 týdenní repo sazby

Skutečnost: 2,75 %
Očekávání:  2,0 %
Předchozí:  1,5 %

Rozbor, důležité komentáře

Hlasování banovní rady: Pro rozhodnutí jednotně hlasovalo tak jako na předchozím zasedání zvyšující úrokové sazby 30.9. (o 75 bps) 5 členů bankovní rady, stejně tak dva zbývající zvedli ruku pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 

Ekonomická aktivita: Přetížení globálních výrobních řetězců se kolem poloviny příštího roku zmírní, což se projeví zrychlením růstu ekonomické aktivity a snížením cenových tlaků. Až do poloviny roku 2022 však bude výkon domácí ekonomiky tlumen záporným příspěvkem čistého exportu. Ten bude zasažen pokračující přetížeností světových výrobních a dodavatelských řetězců, na nichž je česká exportně a průmyslově orientovaná ekonomika výrazně závislá. Letos se hrubý domácí produkt v souhrnu zvýší přibližně o 2 %, zatímco v příštích dvou letech jeho růst výrazně zrychlí, na 3,5 % a 3,8 %. 

Inflace: Celková inflace na konci letošního roku dále výrazně vzroste a během zimy se s přispěním všech svých složek přiblíží 7 %. Celkové inflační tlaky se nicméně začnou v průběhu příštího roku zmírňovat hlavně vlivem odeznění růstu dovozních cen. Tomu pomůže i posilující koruna. V průběhu příštího roku inflace s přispěním předchozího výrazného zvýšení úrokových sazeb postupně zmírní a na horizontu měnové politiky, tj. na přelomu let 2022 a 2023 se sníží do blízkosti 2% cíle České národní banky.

Koruna: ČNB čeká růst koruny k euru v letech 2022 a 2023 k 24,0. 

Úrokové sazby: S podzimní prognózou je konzistentní strmý vzestup tržních úrokových sazeb v závěru letošního a začátkem příštího roku. ČNB tak predikuje, že 3měsíční PRIBOR vzroste hlavně do konce roku nad 3 % a má kulminovat začátkem příštího roku na zhruba 3,5 %. Do roku 2023 se má pozvolna vracet pod 3,0 %. Podle prognózy ČNB ještě do prvního čtvrtletí 2022 předpokládá dílčí zvyšování úrokových sazeb, celkově zhruba 75 bps, pak během příštích kvartálů jejich drobné snižování. Zvýšení výhledu zvyšování úrokových sazeb souvisí s navýšením projektované inflace v nejbližších kvartálech. Banka na základě nové prognózy vidí strmý růst úrokových sazeb koncem roku 2021 a začátkem roku 2022 v reakci na mimořádně silné inflační tlaky ze zahraničí i z domácí ekonomiky. Zvýšení úrokových sazeb má omezit průsaku uvedených tlaků do cenového vývoje v delším období, vrátit inflaci k cíli ČNB 2 % na horizontu měnové politiky a podpořit ukotvení inflačních očekávání na inflačním cíli ČNB. 

Srovnání s minulou prognózou: Došlo ke znatelnému navýšení očekávání inflace pro letošní a zejména příští rok. Ekonomický růst se v letošním a příštím roce reviduje naopak směrem dolů, v roce 2023 zase poměrně výrazně nahoru. Výhled domácích úrokových sazeb je pro všechny tři roky vyšší, zatímco kurz koruny je v letech 2022 a 2023 pevnější.

Rizika a nejistoty prognózy: Bankovní rada zhodnotila nejistoty a rizika nové prognózy jako výrazné.

Hodnocení, dopad na výhled monetární politiky: Rozhodnutí ČNB nečekaně silně zvýšit úrokové sazby je lemováno vnitřním rozporem, kdy vedle většinové preference zvýšit razantně úrokové sazby s cílem ochladit nadměrné rozpínání ekonomiky a inflační tlaky a dostat inflaci pod kontrolu část bankovní rady hlasuje pro stagnaci úrokových sazeb. Na dvou letních zasedáních, kdy banka zvyšovala sazby o 25 bps členové rady hlasující pro jejich stagnaci rozhodnutí hájili např. nejasným vývojem koronavirové pandemie, zářijové zvýšení pak tím, že růst úrokových sazeb ochlazení dočasného zvýšení inflace příliš nepomůže. 

Navýšení inflační prognózy ještě před horizontem monetární politiky pro nejbližší měsíce dost překonává náš výhled a zřejmě i výhled trhu. Návrat inflace k cíli ČNB 2,0 % k přelomu let 2022 a 2023 odpovídá našemu očekávání. Krátkodobé navýšení výhledu inflace se promítlo do listopadového nečekaně silného zvýšení úrokových sazeb ČNB a v souhrnu do začátku prvního čtvrtletí výhled úrokových sazeb centrální banky překonává naše očekávání o zhruba 50 bps. Navíc náš výhled zvyšování úrokových sazeb byl pozvolnější. 

ČNB spojuje dražší peníze i s přehřátým trhem nemovitostí. Inflace by se časem měla vracet k cíli banky 2 %. Do té doby banka může úrokové sazby kvůli obavám z nekontrolované inflace ještě navýšit. 

Dopad na trhy: Koruna na nečekaně silné zvýšení úrokových sazeb reagovala k euru posílením 0,5 %. Index pražské burzy PX přešel nezvykle a nečekaně silné zvýšení úrokových sazeb jen drobným poklesem 0,2 %. 

Přehled všech aktualit

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia