Makroekomická a finanční analýza USA: Po zahájení útlumu monetární expanze výhled úrokových sazeb nejistý, podle trhu Fed inflaci zvládne

Makroekonomický zpravodaj
  |  
10.11.2021
  |  
Josef Kvarda
Centrální banka Spojených států amerických, Federální rezervní systém, zahájila avizovaný útlum nákupu cenných papírů na základě splnění podmínky "podstatného pokroku” k cílům Fedu, stabilní inlface a plné zaměstnanosti. Revers nadstavby monetární expanze, která ještě do světové a finanční a hospodářské krize 2008 byla nástrojem nestandardním Fed koncipuje tak, aby program kvantitativního uvolňování uzavřel přibližně do poloviny 2022. Další vývoj úrokových sazeb není zřejmý, nicméně rekordní akciový trh naznačuje, že inflace bude zvládnuta a zvyšování úrokových sazeb nebude razantní.

V ekonomice existuje několik nejistot. Trh práce v posledních měsících zpomalil svoje oživování zejména kvůli obnovené síle koronavirové pandemie. Navíc se může projevovat i strukturální nezaměstnanost, kdy kvůli rapidním změnám v ekonomice v důsledku pandemie se změnily preference poptávky po pracovní síle a její nabídky. Rovněž není jasné, jak dlouho ještě zvýšená inflace bude trvat a jaká bude její dlouhodobá trajektorie. Z toho pak vyplývá i nejistota vývoje úrokových sazeb. 

Hloubka nejistot se odráží i v názorové neshodě k tématům centrální banky včetně termínu případného zahájení úrokových sazeb. Část bankéřů v hodnocení naplnění podmínek zvyšování úrokových sazeb, tedy cílů Fedu trhu práce a inflace míní, že oživení trhu práce se obnoví a stav plné zaměstnanosti dosáhne příští rok s tím, že inflace je na trajektorii překonávání cíle Fedu 2 %. Úrokové sazby by tak zvyšovali již příští rok. Druzí ale namítají, že hojení ran pandemie trhu práce potrvá déle a akcentují rovněž fakt, že po vyčpění nabídkových a poptávkových inflačních tlaků se obnoví trvalejší globální dezinflační tendence. Podle nich tak zvyšování úrokových sazeb nebude aktuální ani příští rok. 

Guvernér Fedu Jerome Powell dlouho trh uklidňoval, že se zvyšování úrokových sazeb nemusí déle obávat s tím, že zaměstnanost je stále výrazně slabší, než před úderem pandemie. Rovněž prohlašoval, že inflace časem klesne. Jenže v posledních měsících i guvernér přiznal starosti, že inflace může být zvýšená déle, než se dříve zdálo. Navíc po posledním zasedání Fedu monetární politiky (2. - 3.11.) Powell řekl, že ekonomika může plnou zaměstnanost dosáhnout ještě v příštím roce. Posun mínění Powella symbolizuje posun názorového těžiště Fedu k dřívějšímu zvyšování úrokových sazeb.  

Jaký bude další vývoj úrokových sazeb? Barometr akciového trhu zatím nenaznačuje větší nervozitu. Pokud by se trh obával brzkého výraznějšího růstu úrokových sazeb narušující ziskovost firem, projevilo by se to jeho poklesem. Nic takového se ale neděje, Wall Street neustále přepisuje rekordy i po hlavním náporu firemní výsledkové sezóny třetího čtvrtletí, která měla napovědět váhu nebezpečí inflace, hádanky trhu práce i limitů agregátní nabídky blokující ekonomický růst. Akciový trh není neomylný, jeho predikce a ocenění skutečného dopadu krizí (světová finanční, koronavirová) či globálních potíží (obchodní války) měla zpoždění, přesto je to jeden z nejlepších predikčních indikátorů makroekonomických a monetárních veličin včetně politiky Fedu.

 

Přehled všech aktualit

SFG
Stabilní investice pro dlouhodobý rozvoj vašeho portfolia